مهر/ مدير انجمن نجوم اهواز گفت: در اين چند شب مي توان ۳ سياره زهره، مريخ و نپتون را پس از غروب خورشيد در آسمان رصد کرد.
خسرو جعفري زاده اظهار داشت: تقريبا ۴۰ دقيقه بعد از غروب خوشيد مي توان ۳ سياره زهره ،مريخ و نپتون را در اين شبها رصد کرد.
وي با بيان اينکه ۲ سياره زهره و مريخ را مي توان با چشم غير مسلح و نپتون را با تلسکوپ يا دوربين دوچشمي رصد کرد، افزود: نپتون، سياره اي است که در فاصله بسيار دوري از زمين قرار دارد و به همين دليل درخشندگي آن بسيار کم است و براي رصد آن بايد از ابزار رصدي مانند دوربين دوچشمي و تلسکوپ استفاده کرد.
به گفته اين کارشناس نجوم، اولين سياره اي که قابل مشاهده در آسمان شامگاهي است سياره زهره است که در ارتفاع ۳۲ درجه اي از افق قرار دارد و به مانند ستاره اي بسيار نوراني ديده مي شود.
به گفته وي، اگر اين سياره را با ابزار رصدي نگاه کنيم به شکل نيمه يا شبيه تربيع اول ماه ديده مي شود؛ قدر سياره زهره منفي ۴.۴ است.
وي ادامه داد : تقريباً ۵ درجه بالاتر از سياره زهره سياره مريخ قابل مشاهده است؛ درخشندگي اين سياره برابر ۰.۹ است که با چشم غير مسلح به رنگ قرمز-نارنجي ديده مي شود.
جعفري زاده افزود: البته که در کنار اين سياره ستاره اي به نام في – دلو قرار دارد که رصد آن با دوربين دوچشمي خالي از لطف نيست.
اين کارشناس نجوم با اشاره به سومين سياره شامگاهي خاطر نشان کرد: سياره نپتون بين دو سياره مريخ و زهره قرار دارد و براي رصد بهتر آن بهتر است تا روز ۲۳ ديماه منتظر بمانيد که در کنار سياره زهره قرار بگيرد.

به گفته مدير انجمن نجوم اهواز، اگر در آن روز ابزار رصدي مانند دوربين دوچشمي و يا تلسکوپ رصد را انجام دهيد، در کنار سياره زهره مي توان يک جسم کمنورآبي رنگ را ديد که همان سياره نپتون است.
جعفري زاده عنوان کرد: اين سه سياره هر کدام در فاصله هاي واقعي مختلفي از زمين قرار دارند و به دليل حرکت ظاهري انها در آسمان نزديک يکديگر ديده مي شوند.

رصد يک دنباله دار در آسمان
وي در ادامه با اشاره به رصد يک دنباله دار اظهار داشت: در همين زمان مي توان دنباله دار P۴۵ يا Honda-Mrkos-Pajdusakova را مشاهده کرد، اين دنباله دار در نزديکي افق غربي قرار دارد که در آسمان صاف و بدون غبار با دوربين دوچشمي قابل مشاهده است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد