گجت نيوز/ نيل دگراس تايسون (Neil deGrasse Tyson)، يک فيزيکدان برجسته آمريکايي است که همواره صحبت‌هاي او، جزو جنجالي‌ترين و داغ‌ترين مباحث اين حوزه است. حال اون در تازه‌ترين اظهار نظر خود اينگونه عنوان مي‌کند، شانس اين که جهان هستي يک دنياي شبيه سازي شده باشد بسيار زياد است و احتمال دارد که سال‌هاي گذشته از عمر ما تنها يک رويا بوده باشند.
هرچند تايسون، تنها فردي نيست که به اين قضيه معتقد است و اگر از بسياري از فيزيکدانان اين سوال را بکنيد، جواب آن‌ها بر حسب احتمال بوده و اين نظر را رد نمي‌کنند. شايد هر چيزي که در حال اتفاق است، تنها يک دنياي شبيه سازي شده باشد که توسط يک کامپيوتر و فردي بسيار هوشمند‌تر، با توانايي‌هاي بيشتر از انسان مديريت مي‌شود.
اوايل سال جاري و طي برگزاري يادبود ايزاک آسيموف (نويسنده آمريکايي روسي تبار مباحث علمي) در موزه تاريخ طبيعي آمريکا، نسبت به سوال مطرح شده «آيا جهان هستي به معناي واقعي يک دنياي شبيه سازي شده است يا خير؟» کارشناسان حاضر مباحثي را مطرح کرده‌اند که کمي بحث در مورد آنها خالي از لطف نخواهد بود. سوالاتي نظير اين که شما قطعا مي‌خواهيد واقعي باشيد و يا خير، مي‌تواند در جواب به خود چنين سوالي بسيار تاثير گذار باشد. هرچند در اين بين، بسياري از دانشمندان مخالف اين عقيده هستند.
به طور مثال، فيزيکدان ليسا راندال (Lisa Randall)، يکي از اساتيد حاضر در اين مراسم عنوان کرده است که به اعتقاد وي، احتمال واقعي نبودن جهان هستي بسيار کم و تقريبا صفر است. اين پاسخ رضايت بخشي براي افرادي است که دوست ندارند تنها يک نقش شبيه سازي شده را در دنيا ايفا کنند و مي‌خواهند همه چيز واقعي باشد.
زندگي انسان در دنياي شبيه سازي شده

در سمتي ديگر، اخترفيزيکدان مطرح جهان، نيل دگراس تايسون در حالي که همه چيز را بر مبناي احتمال مي‌داند، اما به عقيده وي احتمال شبيه سازي بودن تمام جهان به مراتب بيشتر از نبودن آن است.
سوالي که بخواهيم بدانيم آيا اين جهان هستي واقعي است، قبل از آن که دکارت بيانيه مشهور خود تحت عنوان «فکر مي‌کنم، پس وجود دارم» را مطرح کند، بسيار آزاردهنده بود. دقيقا همين سوال بار ديگر در فيلم هاي مدرن علمي تخيلي نظير «کاتريکس» و «اگزيستنس» اثر ديويد کراننبرگ نيز تکرار شده است. اما اغلب فيزيکدانان و فلاسفه تاييد مي‌کنند، اين تقريبا غير ممکن است بخواهيم به صورت قطعي اثبات کنيم که ما در يک دنياي شبيه سازي شده زندگي نمي‌کنيم و جهان ما واقعي است. با اين حال تايسون اين را تاييد مي‌کند، اما مي‌گويد که نبايد شگفت زده شويم اگر ما شخصي را پيدا کرديم که جهان ما را مديريت مي‌کند.
زندگي انسان در دنياي شبيه سازي شده
يکي از اصلي‌ترين استدلال‌هايي که فيزيکدانان از آن جهت صحبت درباره «فرضيه شبيه سازي» استفاده مي‌کنند، اين است که اگر ما بتوانيم اثبات کنيم، جهان هستي يک دنياي شبيه سازي شده است؛ اگر ما بتوانيم تمام قوانيني که همه چيز چگونه کار مي‌کنند را پيدا کنيم (البته فيزيکدانان سخت مشغول کار در اين مورد هستند)، باعث مي‌شود باورپذيري شبيه سازي بودن جهان شدت يابد.
هنوز هيچ چيزي در خصوص زندگي ما در يک دنياي شبيه سازي شده قطعي نيست

در حال حاضر، ما قادر به کشف اينکه جهان چگونه شبيه سازي شده، نيستيم؛ اما اين چندان سخت هم نيست تصور کنيم، خالقي به مراتب هوشمندتر از ما سازنده‌ي ما باشد. تايسون به اين قضيه نيز اشاره مي‌کند که، ما انسان‌ها هميشه خودمان را به عنوان هوشمندترين موجودات زنده مي‌دانيم و از ديگر گونه‌هايي نظير شامپانزه که نزديک به 99 درصد دي ان اي ما را در خود مي‌بينند به مراتب هوشمندانه‌تر زندگي مي‌کنيم؛ اما تايسون با استفاده از يک آزمايش ذهني اين تصور را دارد ممکن است، زندگي هوشمندانه‌تري از ما (به طور مثال مقايسه زندگي سگ‌ها در برابر ما) وجود داشته باشد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد