ديده‌بان علم ايران/ دکتر نيما خسروي، فيزيک پيشه ايراني و عضو هيات علمي دانشکده فيزيک دانشگاه شهيدبهشتي برنده «جايزه کيهان‌شناسي بوکالتر» سال ۲۰۱۶ ميلادي شد.
خسروي که به عنوان محقق پاره‌وقت در پژوهشکده فيزيک پژوهشگاه دانش هاي بنيادي نيز فعاليت دارد از محققان برجسته حوزه گرانش و کيهان‌شناسي است که به دليل مقاله‌اي که طي آن «نظريه ميانگين انسامبلي گرانش»( Ensemble Average Theory of Gravity) را ارائه کرده موفق به کسب جايزه اول بوکالتر ۲۰۰۱۶ شده است.
جوايز کيهان‌شناسي بوکالتر که هر سال به ايده‌هاي جديد و پيشرو در زمينه کيهان‌شناسي و گرانش نظري و رصدي داده مي‌شود شامل سه جايزه ۱۰ هزار، پنج هزار و دو هزار و ۵۰۰ دلاري است که خسروي موفق به دريافت جايزه اول اين دوره شده است.
نظريه نسبيت عام انشتين، از تمام آزمون‌هاي رصدي سربلند بيرون آمده است. در حالي که نظريه‌هاي ديگر گرانشي را مي‌توان بر روي کاغذ نوشت که از جنبه نظري سازگارند. سوال بزرگ اين است که چرا طبيعت از ميان اين نظريه‌ها، گرانش اينشتين را برگزيده است. از جنبه اي ديگر، وقتي با تکنيک‌هاي رصدي به کيهان در بزرگ‌مقياس نگاه مي کنيم با انبساط تندشونده کيهان روبرو مي شويم که با نظريه گرانش که انبساط کندشونده جهان را پيش‌بيني مي کند همخواني ندارد.
نيما خسروي با ايده‌اي که نظريه‌هاي سازگار گرانشي و مساله انبساط تندشونده را آشتي مي‌دهد جايزه ۱۰ هزار دلاري بوکالتر را به خانه مي برد.
در نظريه ميانگين انسامبلي گرانش، ترکيبي از مدل هاي سازگار، نقش نظريه صحيح گرانش را ايفا مي‌کنند. اين مدل ترکيبي در مقياس‌هاي منظومه شمسي به گرانش اينشتيني مي رسد و در مقياس‌هاي کيهاني عامل انبساط تند شونده کيهان را بازي مي‌کند.
به گفته نيما اين پيشنهاد آغاز مسيري تازه در کندوکاو بين نظريه‌هاي سازگار گرانشي و مشاهدات کيهان‌شناسي و تفکر درباره اين سوال است که چگونه طبيعت قوانين فيزيکي را انتخاب مي‌کند؟
جايزه کيهان‌شناسي بوکالتر، سال گذشته نيز به فيزيک‌پيشه اي نام آشنا رسيده بود. دکتر نيايش افشردي، استاد دانشکده فيزيک و نجوم دانشگاه واترلوي کانادا و اخترفيزيکدان موسسه فيزيک نظري پريميتر و دانشجوي پسادکتري وي – دکتر اليوت نلسون – جايزه سوم کيهان‌شناسي بوکالتر (The Buchalter Cosmology Prize) سال ۲۰۱۵ را کسب کردند. افشردي از نخبه هاي المپيادي ايران است که تحصيلات کارشناسي خود را در دانشگاه صنعتي شريف گذرانده است.
نلسون امسال هم با مقاله‌اي با عنوان Quantum Decoherence During Inflation from Gravitational Nonlinearities جايزه دوم بوکالتر را کسب کرده است.