دیده‌بان علم ایران/ دکتر نیما خسروی، فیزیک پیشه ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شهیدبهشتی برنده «جایزه کیهان‌شناسی بوکالتر» سال ۲۰۱۶ میلادی شد.
خسروی که به عنوان محقق پاره‌وقت در پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی نیز فعالیت دارد از محققان برجسته حوزه گرانش و کیهان‌شناسی است که به دلیل مقاله‌ای که طی آن «نظریه میانگین انسامبلی گرانش»( Ensemble Average Theory of Gravity) را ارائه کرده موفق به کسب جایزه اول بوکالتر ۲۰۰۱۶ شده است.
جوایز کیهان‌شناسی بوکالتر که هر سال به ایده‌های جدید و پیشرو در زمینه کیهان‌شناسی و گرانش نظری و رصدی داده می‌شود شامل سه جایزه ۱۰ هزار، پنج هزار و دو هزار و ۵۰۰ دلاری است که خسروی موفق به دریافت جایزه اول این دوره شده است.
نظریه نسبیت عام انشتین، از تمام آزمون‌های رصدی سربلند بیرون آمده است. در حالی که نظریه‌های دیگر گرانشی را می‌توان بر روی کاغذ نوشت که از جنبه نظری سازگارند. سوال بزرگ این است که چرا طبیعت از میان این نظریه‌ها، گرانش اینشتین را برگزیده است. از جنبه ای دیگر، وقتی با تکنیک‌های رصدی به کیهان در بزرگ‌مقیاس نگاه می کنیم با انبساط تندشونده کیهان روبرو می شویم که با نظریه گرانش که انبساط کندشونده جهان را پیش‌بینی می کند همخوانی ندارد.
نیما خسروی با ایده‌ای که نظریه‌های سازگار گرانشی و مساله انبساط تندشونده را آشتی می‌دهد جایزه ۱۰ هزار دلاری بوکالتر را به خانه می برد.
در نظریه میانگین انسامبلی گرانش، ترکیبی از مدل های سازگار، نقش نظریه صحیح گرانش را ایفا می‌کنند. این مدل ترکیبی در مقیاس‌های منظومه شمسی به گرانش اینشتینی می رسد و در مقیاس‌های کیهانی عامل انبساط تند شونده کیهان را بازی می‌کند.
به گفته نیما این پیشنهاد آغاز مسیری تازه در کندوکاو بین نظریه‌های سازگار گرانشی و مشاهدات کیهان‌شناسی و تفکر درباره این سوال است که چگونه طبیعت قوانین فیزیکی را انتخاب می‌کند؟
جایزه کیهان‌شناسی بوکالتر، سال گذشته نیز به فیزیک‌پیشه ای نام آشنا رسیده بود. دکتر نیایش افشردی، استاد دانشکده فیزیک و نجوم دانشگاه واترلوی کانادا و اخترفیزیکدان موسسه فیزیک نظری پریمیتر و دانشجوی پسادکتری وی – دکتر الیوت نلسون – جایزه سوم کیهان‌شناسی بوکالتر (The Buchalter Cosmology Prize) سال ۲۰۱۵ را کسب کردند. افشردی از نخبه های المپیادی ایران است که تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است.
نلسون امسال هم با مقاله‌ای با عنوان Quantum Decoherence During Inflation from Gravitational Nonlinearities جایزه دوم بوکالتر را کسب کرده است.