ستاد فناوري نانو/ يکي از مؤسسه‌هاي فعال در حوزه نمايشگر و تصويربرداري، گزارش سفيدي درباره انواع فناوري‌هاي ساخت نمايشگر و تأثير نقاط کوانتومي در اين نمايشگرها منتشر کرده است. اين گزارش نقاط ضعف و قوت هر يک از اين فناوري‌ها را ترسيم کرده است.
مؤسسه اينسايت مديا (Insight Media) اخيراً گزارش سفيد (white paper) در خصوص دانش پشت فناوري نقاط کوانتومي در بخش نمايشگرها منتشر کرده است. کريس چينوک نويسنده اين گزارش با عنوان Dots will Power Display Products to the Next Level است. در اين گزارش طيف وسيعي از موضوعات در مورد رنگ‌هاي ايجاد شده توسط نقاط کوانتومي، دامنه ديناميک بالاي اين رنگ که موجب بهبود کيفيت نمايشگرها مي‌شود، درج شده‌است.
اين گزارش سه فناوري مختلف که براي ايجاد رنگ‌هاي کامل در نمايشگرها استفاده مي‌شود، يعني OLED، LCD و نقاط کوانتومي را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.
در مورد تلويزيون‌هاي OLED، اين نمايشگرها مي‌توانند تمام رنگ‌هاي DCi-P3 را با سطح روشنايي پايين ايجاد کنند. محدوديت آن‌ها يک نشر و روشنايي است که روي ظرفيت رنگ تأثير مي‌گذارد. اين موضوع موجب مي‌شود تا تصوير، کمي رنگ پريده به نظر برسد و حجم رنگ کاهش يابد. با ايجاد ميکروحفره در ساختار OLED مي‌توان رنگ‌هاي اشتباع ايجاد کرد و طيف کامل رنگ در نمايشگر به وجود آورد، اما اين کار زاويه ديد نمايشگر را محدود مي‌کند.
در اين گزارش 27 صفحه‌اي، بررسي جامع و عميقي درباره فناوري هر يک از نمايشگرها انجام شده و نقاط ضعف و قوت هر يک از آن‌ها درج شده‌است.
کريس چينوک مي‌گويد: « نقاط کوانتومي مواد بسيار جالب با پتانسيل‌هاي بالايي هستند و مي‌توانند فرصت‌هاي زيادي در بخش نمايشگر ايجاد کنند. نمايشگرهاي حاوي نقاط کوانتومي مي‌توانند به طيف رنگ 2020 برسند. از اين مواد مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف نظير پيل‌هاي خورشيدي، تصويربرداري زيستي و روشنايي استفاده کرد. بنابراين ارزش بررسي و تحقيق را دارند.»
در حال حاضر از نقاط کوانتومي در ساخت نمايشگرهاي LCD استفاده مي‌شود، به طوري که کيفيت آن‌ها را از OLED و LCDهاي رايج متمايز مي‌کند. زماني که نقاط کوانتومي وارد اين نمايشگر مي‌شوند، کيفيت و عملکرد را ارتقاء مي‌دهند. براي دسترسي به اين گزارش به پايگاه Insight Media رجوع کنيد.
اين مؤسسه در حوزه تصويربرداري و نمايشگر به‌عنوان مشاور عمل مي‌کند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد