باشگاه خبرنگاران/ با توجه به تنوع مخاطرات ايران نظام سلامت با ابزارهاي ملي ارزيابي سلامت در حوادث و بلايا گام‌هاي متعددي را براي سلامت مردم در مخاطرات برداشته است.
حميدرضا خانکه رئيس مرکز تحقيقات سلامت در حوادث و بلاياي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي افزود: نرم‌افزار پايش خطر سلامت در حوادث و بلايا تهيه شده از اولين مجموعه تخصصي مکتوب در ايران و منطقه خاورميانه با نام ابزارهاي ملي سلامت و حوادث و بلايا توسط دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تأليف و منتشر شده و از سوي وزير بهداشت به عنوان يکي از ضرورت‌هاي نظام سلامت رونمايي شده است.

وي در خصوص انتشار اين کتاب تخصصي در حوزه ارزيابي خطر سلامت در حوادث و بلايا اظهار داشت: استفاده از ابزارهاي کاملا بومي بر پايه تهيه نرم افزار پايش خطر سلامت در حوادث و بلايا با توجه به تنوع مخاطرات ايران موضوع مهمي بود که خوشبختانه امروز به آن پرداختيم.
وي اضافه کرد: قبل از انتشار اين کتاب ابزارهايي جهت ارزيابي مخاطرات نداشتيم و با وقوع سيل و زلزله همه منابع کشور را بدون آگاهي از مخاطرات روانه مي‌کرديم و به نوعي منابع هدر مي‌رفت.
وي از بررسي 9 ابزار به عنوان مجموعه ابزارهاي ارزيابي خطر سلامت در حوادث و بلايا خبر داد و افزود: استخراج مخاطرات حوزه سلامت در حوادث و بلايا به شکل بومي و در نقاط مختلف کشور، ابزار ظرفيت سنجي نظام سلامت در حوادث و بلايا، ابزار ارزيابي سريع مخاطرات، ابزار ارزيابي آمادگي بيمارستاني و ساير ابزارها ما را متوجه اين موضوع مي‌کند که در مواجهه با سيل و زلزله با ارزيابي دقيق وارد عمل شويم.
وي تصريح کرد:‌ با استفاده از اين ابزارها طي 72 ساعت به ارزيابي آمادگي بيمارستان‌ها، منابع انساني، تجهيزات مورد نياز و ساير موارد دست پيدا مي‌کنيم و مي‌توانيم با ارزيابي دقيق از بيمارستان و با شناسايي نقاط ضعف و قوت آن گامي در سلامت مردم و ارتقاي بهداشت و درمان برداريم.
وي در پايان يادآور شد: خوشبختانه در سايه آموزش‌هاي متعدد حوزه سلامت در حوادث و بلايا آمادگي بيمارستان‌هاي کشورمان رو به رشد است و با ابزار بررسي آمادگي بيمارستان‌ها و مراکز بهداشتي- درماني در پاسخ به شرايط اضطراري رواني مي‌توانيم پاسخگوي نياز بسياري از هم‌وطنان کشورمان باشيم.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد