بيگ بنگ/ محققان فسيل‌هايي از باکتري‌هاي اکسيدکننده‌ي سولفور به قدمت ۲٫۵ ميليارد سال پيدا کرده‌اند که بدون وجود اکسيژن قادر به حيات بوده‌اند. شکل‌هاي حيات اوليه در دو مکان متفاوت در شمال استان کيپ در آفريقاي جنوبي به صورت فسيل شده پيدا شده‌اند.
اندرو چايا، استاديار زمين‌شناسي در دانشگاه سينسيناتي اوهايو در آمريکا مي‌گويد: اين فسيلها قديمي‌ترين فسيل‌هاي باکتري سولفور است که تا به امروز گزارش شده است. او همچنين اشاره کرد: اين کشف به ما کمک مي‌کند تا تنوع زندگي و اکوسيستم موجود قبل از رويداد بزرگ اکسيژني که زمان تحول اتمسفري عمده بوده است را آشکار سازيم. اين باکتري‌ها قبل از آن که باکتري‌هاي آب‌هاي کم عمق با فتوسنتز شروع به توليد اکسيژن کنند، به طور فراواني وجود داشته اند.
چايا مي‌گويد: ما از اين دوره به عنوان رويداد اکسيژني بزرگ ياد مي‌کنيم که بين ۲٫۴ تا ۲٫۲ ميليارد سال پيش رخ داده است. “چايا” باکتري اکسيد کننده‌ي گوگرد ۲٫۵۲ ميليارد ساله را بسيار بزرگ، کروي شکل، ساختارهاي ميکروسکوپي با ديواره‌هايي صاف و بسيار بزرگتر از باکتري‌هاي امروزي توصيف مي‌کند. در مقاله‌اي که در مجله‌ي زمين‌شناسي منتشر شد، چايا و همکارانش نمونه‌هايي از باکتري را معرفي کردند که در اعماق اقيانوس در دوره‌ي زمين شناسي بسيار دور، به نام نخست زيستي نو(۲٫۸ تا ۲٫۵ ميليارد سال پيش) بسيار فراوان بودند. به گفته‌ي چايا اين فسيل‌ها قديمي‌ترين ارگانيسم شناخته ‌شده مي‌باشند که در محيط بسيار تاريک و عميق آبها زندگي مي‌کرده‌اند.

چايا افزود: ما اين ميکروفسيل‌ها را در لايه‌اي از صخره‌اي سرشار از سيليس در کاپوال کراتون واقع در آفريقاي جنوبي کشف کرده‌ايم. دانشمندان احتمال مي‌دادند در اتمسفري که کمتر از يک درصد اکسيژن داشت موجودات زنده‌اي وجود داشته باشد که در آبهاي عميق ميان گل و لاي و بدون وجود نور خورشيد يا اکسيژن زندگي قادر به زندگي کردن مي‌باشند. اما قبل اينکه اين فسيل‌ها پيدا شوند، شواهد مستقيمي دال بر اين قضيه نداشتند. اين باکتري‌هاي اوليه، احتمالا از مولکول‌هاي حل شده‌ي مواد معدني غني از سولفور حاصل از زمين‌هاي سنگي فرسايش يافته که شسته شده و به دريا ريخته شده اند يا از آتشفشان‌هاي بجا مانده در کف اقيانوس؛ تغذيه مي‌کردند. جزئيات بيشتر اين پژوهش در نشريۀ Geology منتشر شده است.
شکل: تصوير ميکروسکوپي از باکتري‌هاي اکسيدکننده‌ي سولفور با قدمت ۲٫۵ ميليارد سال


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد