ايسنا/ رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از برگزاري امتحان‌هاي نهايي دانش‌آموزان تا 25 دي‌ماه سال جاري خبر داد.
عبدالرسول عمادي گفت: باتوجه به تعطيل شدن روز سه‌شنبه، 21 دي‌ماه از سوي هيأت دولت، در برگزاري امتحان‌هاي نهايي دانش‌آموزان هيچ تغييري رخ نداده است.
وي با اشاره به اين مطلب که امتحان نهايي دانش‌آموزان در همه دوره‌هاي تحصيلي سير طبيعي خود را طي کرده است، خاطرنشان کرد: در برنامه امتحان نهايي دانش‌آموزان براي روز سه‌شنبه، 21 دي‌ماه، هيچ برنامه امتحاني وجود نداشته است.
عمادي تأکيد کرد: حوزه‌هاي امتحان نهايي در روز چهارشنبه 22 دي‌ماه داير هستند و امتحان‌هاي نهايي در اين روز طبق برنامه قبلي برگزار خواهند شد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد