ايرنا/ اين موفقيت مي تواند نياز به پر کردن دندان ها را به اندازه قابل توجهي کاهش دهد.
محققان کالج کينگ لندن (KCL) متوجه شدند، يک دارو که براي درمان بيماري آلزايمر طراحي شده است، مي تواند دندان ها را به ايجاد عاج جديدي که قادر به پر کردن حفره هاي بزرگ دنداني است، تحريک کند.
دندانپزشکان براي پر کردن حفره هاي بزرگ دنداني و براي از بين نرفتن دندان از به اصطلاح سيمان مصنوعي استفاده مي کنند، اما دندان هايي که آسيب ديدگي جزيي دارند، به طور طبيعي با روش جديد قابل ترميم هستند.
پروفسور پل شارپ نويسنده ارشد مقاله اي در رابطه با اين کشف که در مجله journal Scientific Reports منتشر شد، گفت: سادگي رويکرد ما باعث شده که اين روش به يک محصول باليني دنداني براي درمان طبيعي حفره هاي دنداني، ايده آل باشد. اين رويکرد هم از مغز دندان محافظت مي کند و هم موجب ترميم عاج دندان مي شود.
وي افزود: در ضمن در روش جديد از دارويي استفاده مي شود که پيشاپيش در آزمايش هاي باليني براي بيماري آلزايمر تست شده است و امکان ورود سريع آن به درمانگاه ها وجود دارد.
در صورتي که دندان آسيب ببيند و يا عفوني شود، مغز (پالپ) داخلي نرم آن نمايان مي شود و خطر عفونت بيشتر مي شود. زماني که چنين اتفاقي مي افتد نواري از عاج دندان سعي مي کند که اين شکاف را پر کند و مغز دندان را بپوشاند.
اما محققان متوجه شدند که با استفاده از داروي Tideglusib مي توان اين مکانيسم طبيعي ترميمي را تقويت کرد.
اين دارو پيش از اين به عنوان درماني براي اختلال هاي عصبي مختلف از جمله آلزايمر آزمايش شده است.
اين دارو سلول هاي بنيادي موجود در مغز دندان را براي ساخت عاج جديد تحريک مي کند. سلول هاي بنيادي مي توانند به هر نوع بافتي در بدن تبديل شوند.
محققان در آزمايشي، اين دارو و ماده اي به نام گليکوژن سنتاز کيناز (glycogen synthase kinase) را روي يک اسفنج زيست تخريب پذير ساخته شده از کلاژن استفاده و مشاهده کردند که با تخريب اسفنج، عاج جاي آن را گرفت و يک فرايند ترميم کامل طبيعي صورت گرفت.
محققان متوجه شدند که اين دارو بطور بالقوه مي تواند نياز به پرکردگي هاي دنداني را کاهش دهد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد