ايسنا/ درنخستين جشنواره جايزه چراغ، دکترمجيد ميرزاوزيري استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان برگزيده بخش دانشگر مروج معرفي شد.
جايزه دانشگر مروج علم، يکي از سه جشنواره جايزه چراغ است که توسط دکترحسيني مدير موزه ملک، به دکترمجيد ميرزا وزيري عضو هيات علمي گروه آموزشي رياضي محض دانشگاه فردوسي مشهد اهدا شد.
براساس اين گزارش، طرح جايزه چراغ، سنگواره آمونيت به عنوان نمادي از علم است که جايزه‌اي خصوصي و غيرانتفاعي در زمينه ترويج علم در ايران است که از سوي دکتر محمدرضا (پژمان) نوروزي و سياوش صفاريان پور، دو تن از مروجان علم سال‌هاي اخير ايران تاسيس شده و به صورت جشنواره جايزه چراغ در هر سال برگزار مي‌شود و اين جايزه امسال نخستين بار است به اهالي ترويج علم اهدا مي‌شود.
همچنين در بيانيه هيات داوران جايزه چراغ آمده است:
«نخستين جايزه دانشگر مروج علم با افتخار تقديم مي شود به رياضيدان، نويسنده، شاعر، مروج و باني شهر رياضيات؛ دکتر مجيد ميرزاوزيري استاد دانشگاه فردوسي مشهد که در راه آشتي مردم با ملکه علوم، رياضيات دمي نياسوده است. قدمش استوار و مسيرش روشن باد».
گفتني است، جايزه دانشگر مروج علم، يکي از سه جايزه جشنواره جايزه چراغ است که توسط دکتر حسيني مدير موزه ملک، به دکتر ميرزاوزيري عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد اهدا شد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد