آخرین خبر/ زمانی که شیرهای ماده متوجه باردار بودن گاو شدند، با دعوای زرگری بین خود شیرهای نر را مشغول ساختند تا گاو بتواند فرار کند.
این فیلم را العالم منتشر کرده است.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید