کاپ/ هافبک تيم استقلال گفت:از صميم قلب از کساني که به من در اين مدت کمک کردند سپاسگزارم و اين را مي گويم که تا آخر عمر مديونشان هستم.
بختيار رحماني با ارسال نامه اي، از باشگاه استقلال درخواست کرد که با صدور رضايت نامه اش موافقت کند.
متن اين نامه به شرح ذيل است:
به نام خدا و عرض سلام به هواداران ميليوني استقلال
من هميشه به استقلال،مجموعه باشگاه و هواداران عزيزش احترام زيادي مي گذارم و خودم را از آنها جدا نمي دانم.اتفاقاتي که در روزها و ماههاي اخير رخ داد از آنجا برايم اهميت زيادي پيدا کرد که تجربه جديدي يافتم و خودم را در ميان اين سيل علاقمند حس کردم.
با اين وجود اعتقاد دارم هر آمدني را رفتني است و اين اتفاقي است که در همه جهان و در سطح حرفه اي رخ مي دهد.نمي خواهم سر هواداران عزيز استقلال را درد بياورم و معتقدم که هيچ چيزي مهم تر از موفقيت استقلال ارزش ندارد.به همين دليل از باشگاه استقلال تقاضا دارم با جدايي ام موافقت کند و بدون ترديد با اين تصميم،کمک شاياني هم به تيم و هم خود من مي شود.
خيلي تلاش کردم که وضعيتم را در استقلال بهتر کنم ولي متاسفانه نشد.نيم فصل ناراحت کننده اي را پشت سرگذاشتم و بيش از همه مي توانم بگويم به خانواده ام سخت گذشت.خدا مي داند که چقدر سعي کردم به تيم محبوبم کمک کنم اما نشد.به هر حال همه مي دانند که در آغاز فصل پيشنهادات زيادي وجود داشت اما با دلم و قلبم استقلال را انتخاب کردم.به هر حال هر چه بود اين اتفاق رخ داد.زمان زيادي هم براي جابجايي نداريم.اميدوارم باشگاه بزرگي کند و موافقت کند تا بتوانم هر چه سريعتر تصميمم را بگيرم و تيم جديدم را انتخاب کنم چون واقعا فرصتي نيست.من با شوق و شور زيادي به استقلال آمدم اما آن بختياري نبودم که همه فکر مي کردند و مي شناختند.از صميم قلب از کساني که به من در اين مدت کمک کردند سپاسگزارم و اين را مي گويم که تا آخر عمر مديونشان هستم.اميدوارم روزي قسمت باشد تا آن بختياري که همه مي خواهند شوم و به استقلال کمک کنم.
از مديريت باشگاه،عليرضا منصوريان که مانند برادر و مثل همه سال هاي گذشته در اين مدت يار و ياورم بود و صد البته هواداران عزيز استقلال باز هم تشکر و قدراني مي کنم.اميدوارم استقلال عزيز بتواند دل هوادارانش را شاد کند و روزهاي خوبي رقم بخورد.هواداران استقلال حلالم کنند.براي آنها بهترين ها را آرزو دارم.