العالم/ عضو ارشد بسيج مردمي عراق دربارۀ احتمال استفادۀ داعش از آخرين حربۀ خود در موصل هشدار داد.

جبار المعموري در گفتگو با پايگاه السومريۀ عراق گفت عناصر انتحاري عرب و خارجي داعش تمام شده اند و اين گروه تروريستي اينک، بيوه ها و دختران عناصر کشته شدۀ خود را براي مبارزه با نيروهاي امنيتي و بسيج مردمي راهي ميدان مي کند و يا آن ها را وادار به انجام عمليات انتحاري مي نمايد.
المعموري افزود: «استفاده از زنان در عمليات انتحاري آخرين حربۀ داعش بعد از متحمل شدن تلفات سنگين در عمليات آزادسازي موصل به ويژه در ساحل چپ و نيز درگيري هاي جنوب و شرق نينوا به شمار مي آيد».
وي همچنين گفت که نيروهاي امنيتي عراق با استفاده از راهبردي جديد و مؤثر، از انفجار ده ها خودروي بمب گذاري شده قبل از رسيدن به سنگرهاي نيروهاي امنيتي جلوگيري کرده اند.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد